Wie zijn wij?

Anne-SmedingAnne Smeding:
Na jarenlang gewerkt te hebben in het werkveld van (beroeps-)onderwijs en bedrijfsleven, werd het tijd om mijn ervaring en passie als HRM professional in te zetten voor het ondersteunen van MKB bedrijven.

Mijn energie haal ik uit het helpen realiseren van een (organisatie-) cultuur waarbinnen mensen gemotiveerd zijn – trots zijn op zichzelf èn op de organisatie waarvoor zij werken. Een organisatie waar medewerkers zich mede-ondernemer voelen.
Mensen bepalen het succes van de organisatie! Zij zijn uw belangrijkste investering en dat vraagt om duurzaam onderhoud.

Succesfactoren voor een gezonde, succesvolle en toekomstbestendige organisatie

Ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en creativiteit Aanmoedigen van ondernemend gedrag en innovativiteit

Graag stimuleer ik mens en organisatie om zich te blijven ontwikkelen!

Wie nog meer?
Smeding HR advies werkt vanuit een breed netwerk met professionals. Hierdoor kan bij meer complexe opdrachten een multidisciplinair team worden samengesteld.