Onze dienstverlening

Advies
Mensen maken het verschil en HR gaat over mensen, over u en de mensen in uw organisatie. Smeding HR advies is uw sparringpartner bij vraagstukken op het gebied van personeel en organisatie. Wij bieden ondersteuning bij het vertalen van strategisch beleid naar praktische uitvoering. Vaak zaken waar u als organisatie zelf niet of onvoldoende aan toekomt.

De medewerker staat centraal, maar wel in de context van de organisatie. Samen met u werken we aan een optimaal samenspel. Wij adviseren over personeelsontwikkeling, geven ondersteunen bij veranderingstrajecten en het opzetten van een voor uw organisatie passende HR cyclus.

Coaching
Geen mens is gelijk. Ieder mens beschikt over eigen unieke talenten. In dit kader is het voor een organisatie belangrijk om deze talenten inzichtelijk te hebben. Wat zijn uw talenten en wat zijn de talenten van uw medewerkers? Welke talenten zijn nodig voor het behalen van de persoonlijke èn de organisatiedoelstellingen. Hoe verhoogt u de mobiliteit van uw medewerkers en wat is het loopbaanperspectief?

Coaching heeft als doel om mensen anders naar zichzelf te laten kijken, zichzelf te begrijpen en te stimuleren om de eigen talenten te zien, te ontdekken en deze ook (durven) in te zetten en door te ontwikkelen.
Voor de organisatie geldt dat, als medewerkers de ruimte wordt geboden om hun talenten verder te ontwikkelen en ze deze talenten vervolgens ook kunnen inzetten, er een ideaal samenspel ontstaat.
Medewerkers voelen zich gewaardeerd en trots en vervolgens meer gemotiveerd. Dit uit zich uiteindelijk in meer flexibiliteit van mens en organisatie.

Coachen is maatwerk en vindt plaats op basis van wederzijds vertrouwen. Of het nu gaat om verandering in de organisatiecultuur; het leren omgaan met nieuwe werkwijzen, diensten of producten; de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling of een volgende stap in een carrière.

Interim
Heeft u voor een korte periode extra ondersteuning nodig, op projectbasis, voor tijdelijke vervanging of bij de implementatie van uw personeelsbeleid, Smeding HR advies ontzorgt en zoekt samen met u naar de beste oplossing.