/

Mijn Kerstwensen voor een zorgeloos Kerstfeest en een gezond, vreedzaam en gelukkig Nieuwjaar


Het is bijna zover, Kerst 2015. Hoe viert u de Kerst dit jaar? Enkelen van u hebben inmiddels al vakantie, anderen mogen nog tot donderdagavond werken en dan zijn er ook nog veel mensen die doorwerken met de feestdagen, vaak in dienst van onze veiligheid en ons welzijn. Waar u ook bent, Kerst is voor de meesten van ons nog altijd een tijd van bezinning, van even alle zorgen vergeten, van innerlijke warmte en gezelligheid, van licht en hoop, van even ècht tijd voor elkaar.

Toch voelt deze Kerst anders dan anders. Oorlog en geweld komen ook fysiek steeds dichterbij, zoals de recente intens trieste aanslagen in Parijs, de angst voor terreur in Brussel en de vele bedreigingen. Daarnaast overspoelt een golf van vluchtelingen Europa. Ook hier in ons land voelt men angst, argwaan en zelfs haat door onwetendheid en soms te ad hoc en opportunistisch gedrag. Iedereen, burger en overheid, lijkt even het spoor bijster te zijn. Mensen over de hele Wereld zoeken een veilige plek, ver weg van natuurgeweld, honger en oorlog. De Wereld warmt op, een ‘witte Kerst’ wordt voor ons nog zeldzamer. We worden steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden.
Kleurencodes en meldingen op onze mobile devices geven aan of er gevaar is voor terreur of extreem weer. We raken er BIJNA aan gewend. U ook, of toch niet?

Ik zeg met klem BIJNA, dat betekent namelijk dat er nog volop kansen zijn om met elkaar het tij te keren! Dat we terreur, geweld en vervuiling, nooit normaal gaan vinden. Dat geeft hoop voor de toekomst! Samen met u wil ik daarom een paar belangrijke voornemens voor het nieuwe jaar afspreken. Voornemens die we ook samen moeten waarmaken. Gewoon, dicht bij huis, in mijn en uw nabije omgeving. Bijdragen aan het verbeteren van de Wereld begint immers bij onszelf!

Laten wij, met vereende krachten, ons blijven inzetten voor het behoud van onze vrijheid, voor vrede en voor een leefbare Wereld voor mens en dier. We geven niet toe aan angst en terreur; we bieden mensen die daar recht op hebben een veilige plek en voorkomen haat en het generaliseren van bevolkingsgroepen; we zorgen voor onze leefomgeving door weloverwogen met energie om te gaan en zwerfafval te voorkomen. Dit is voor niemand een moeilijke opgave, maar wel van levensbelang voor onze Wereld van NU en voor de TOEKOMST van onze kinderen en de generaties daarna!!

Ik hoop dat dit, naast al uw goede voornemens die bijdragen aan een goede gezondheid, ons gezamenlijke doel voor 2016 zal zijn.

Ik wens u hele gezellige, liefdevolle en zorgeloze Kerstdagen en bovenal een gezond en vreedzaam Nieuwjaar!

Anne

Smeding HR advies